Tot nu toe is er al € 13700,- aan zonparticipaties opgehaald voor de verduurzaming van de kerk!
Heeft u zich nog niet ingeschreven? Op deze pagina kunt u de inschrijving invullen

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!