Kijkochtend in de kerk

De renovatie van de kerk gaat vooralsnog voorspoedig. Daar zijn we erg blij mee.
Met foto’s op deze site kunt u een indruk krijgen, maar op zaterdagochtend 29 juni van 10-12 uur krijgt u de gelegenheid om zelf binnen een kijkje te nemen.
De verschillen zijn al groot! Zo zijn de contouren van de hal en consistorie aan de Kerkstraat zichtbaar, het stucwerk en schilderwerk.
Ook is de interieurcommissie aanwezig en presenteert de gekozen kleuren en materialen.
Daarnaast is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in de ‘keet’.
Ook is er een kraam met (2e hands) boeken en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele producten te verkopen ten bate van de renovatie. We ontmoeten u graag!

Bij uw bezoek kunt u ook het lege orgel zien. Helaas heeft dit te lijden gehad van een zware lekkage bij de zware hoosbuien op woensdag 12 juni.
Op dit moment wordt de oorzaak uitgezocht. Het betreffende dak was nog niet vervangen en zal nu snel in het geheel worden aangepakt.
Ook de consequenties voor het orgel worden komende tijd met de orgelbouwer onderzocht.

 

Hulp gevraagd

Ieder jaar brengt de zendingscommissie voor de najaarsmarkt een folder uit.
Naast de advertenties en informatie over de verkoping proberen we de folder ook daadwerkelijke inhoud te geven.
Nu zijn wij op zoek naar één of meerdere mensen die willen helpen bij het samenstellen van de folder.
Voor de opmaak zoeken we iemand met ervaring in Adobe Indesign.
Vindt u/jij het leuk om hieraan een bijdrage te leveren? Stuur dan een berichtje naar zendingscommissie@gergemhia.nl

Alles of niets

Hieronder treft u het gedicht van Robert Murray McCheyne (1813-1843) ‘Alles of niets’ zoals dat door ds. Schot onlangs aan het einde van een preek werd voorgedragen.

Eens waart Gij niets,
ik was toen al;
Ik leefde in de zonde,
maar sinds Uw Geest mij wondde
en mij de zielerust ontstal,
vond ik mijzelf bedrogen;
mijn ‘ik’ had mij belogen.

Gij werd toen iets,
maar ik bleef veel;
‘k Zou zelf mijn heil doen dagen,
voor niets zou ik versagen.
Ik droeg vol moed het zwaar gareel
der Wet; maar ach, mijn strijden,
kon niet mijn ziel bevrijden.

Toen werd Gij veel;
toch bleef ik iets;
Ik zou zelf door mijn smeken
U wel het harte breken;
Maar, o, mijn ziel, het baatte niets.
De hemel ging niet open,
bij al mijn worst’lend hopen.

Toen werd ik niets;
en Gij werd al!
O, grondeloos erbarmen!
Daar zonk ik in Uw armen!
Geen hel, die U mij roven zal!
God, Die oneindig groot is,
hoort hem, die gans ontbloot is!

Heeft u nog geen account? Registreer u dan.