Moedermorgen 29 november

Kom je ook volgende week donderdag 29 november naar de moedermorgen? Neem gerust andere moeders mee! We gaan met elkaar nadenken over het thema ‘loslaten en vasthouden’.
Iedere moeder heeft ermee te maken: wanneer en hoe ga ik mijn kind gezond loslaten? Hoe houd ik het positief vast? Deze vragen komen terug in iedere levensfase van het kind: van pasgeboren baby tot 18-jarige puber. Wil je meer weten over dit proces dat mooi en ingewikkeld tegelijk kan voelen? Kom dan naar de moedermorgen!
Vanaf 9.15 uur is er de inloop met koffie/thee en om 9.30 uur hopen we te starten. Om 11:30u zullen we de bijeenkomst afsluiten. We hopen op een leerzame, goede morgen met elkaar en zien er naar uit je te te ontmoeten. Van harte welkom! Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Nieuws vanuit de Israëlcommissie

Op donderdag 17 januari staat er een informatieavond gepland in de kerk over het werk van Maarten en Marita Dekker in Israël. Noteert u deze datum alvast in uw/jullie agenda!
Kinderen, jongeren en ouderen, allen van harte welkom!

Hulp gevraagd!

Wie wil helpen met het schoonhouden van ons kerkgebouw? Het gaat om maandagmorgen 8:45u-11:00u (1x per drie weken) en voor donderdagmorgen (2x per jaar). Op donderdag is er kindercrèche, zodat het voor moeders met kinderen geen probleem hoeft te zijn. U kunt voor info of opgave contact opnemen met de koster, tel. 078-6815096

Nieuwe boeken in de bibliotheek!

We hebben weer diverse nieuwe boeken in de kast gezet: Revolutie van J.W. Blijdorp; Wolfskinderen van P. Dowswell; Elke dag nieuw, roeping & verwachting voor moeders vandaag van E. Pater-Mauritz; Mijn leven voltooid? Van ds. J. Belder, Hudson Taylor en Maria (Een huwelijk dat in de hemel gesloten is) van J. Pollock, Het genadeleven van S. Rutherford en nog een hele lijst met boeken.
De kerkbibliotheek is iedere woensdag geopend ’s middags van 13.30-15.00 uur en ’s avonds van 19.15-20.45 uur. Hartelijk welkom!

Klusdag “de Sandeling” op 3-11

Op 3 november vindt er weer een klusdag plaats op Beschermende Woonvorm De Sandeling.
Tijdens deze dag worden op diverse groepen klussen uitgevoerd. Denk hierbij aan schoonmaaktaken, tuinonderhoud en verfklussen. 
Ook wordt u van harte uitgenodigd om u aan te melden als vrijwilliger op De Sandeling.
Bij vragen over de klusdag kunt u contact opnemen met Paul Dooren (paul81@planet.nl).
Opgeven kan via het volgende emailadres: klusdagdesandeling@gmail.com. Deelname aan de klusdag kan ook gebruikt worden als invulling van de maatschappelijke stage.