Israëlcommissie uitgaande van de Ger. Gem. te H.I.Ambacht

Via dit bericht willen we u op de hoogte stellen dat er per 1 oktober 2018 een plaatselijke Israëlcommissie is opgericht in onze gemeente. Deze commissie valt onder de verantwoording van de kerkenraad.
Het doel van deze commissie is bekendheid geven aan de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Het gebed voor Israël, de beminden om der vaderen wil, is immers een Bijbelse opdracht (Ps. 122:6; Rom. 9:1-5; 10:1). Ook willen we het werk wat Maarten en Marita Dekker mogen doen in Nazareth van harte ondersteunen. Op verschillende manieren hopen we u op de hoogte te houden van onze activiteiten. We willen als Israëlcommissie nauw samenwerken
met onze Zendingscommissie. We hopen u binnenkort te informeren over een gemeenteavond.
Maarten en Marita hopen ons op deze avond meer te vertellen.
Michiel Hoogendijk (voorzitter), Marleen Rozema-Beverloo (secretaresse), Jan Noordzij/ Meeuwis
Veldhoen (tijdelijke penningmeester), Martin Rozema (adviseur), Maurits ten Hoor (initiator activiteiten).

Gemeenteavond in het teken van Hervorming

Zoals u reeds in de agenda hebt kunnen lezen, zal er op zaterdagavond 3 november een gemeenteavond worden gehouden die in het teken zal staan van Hervorming. Graag nodigen wij u allen hiervoor bij deze van harte uit. Naast samenzang en koorzang door ons jeugdkoor ‘Harpe Davids’, zal onze dominee vertellen over de hervorming die 500 jaar geleden begon.
Deze avond begint om 19.30 uur. Er zal een collecte worden gehouden voor het werk van Rineke van Rijn in Tsjaad. We hopen op een grote opkomst.