Medewerk(st)er gezocht voor de bibliotheek

Voor de middagopening van de bibliotheek zijn we op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er voor de middag.
Vindt u/ vind jij het leuk om een per drie of vier weken ons te komen helpen om de boeken in te nemen en op te ruimen?
U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de commissieleden.
De kerkbibliotheek is weer iedere woensdag geopend ’s middags van 13.30-15.00 uur en ’s avonds van 19.15-20.45 uur. Hartelijk welkom!

Habbekrats weer open na zomerstop

U bent weer van harte welkom in onze winkel. Ook in de vakantie heeft Habbekrats niet stil gezeten.
Zoals u wellicht al in De Brug gelezen hebt, is er weer een mooi bedrag meegegaan naar de Oekraïne, om de leefomstandigheden van thuiswonende gehandicapten van betere voorzieningen te voorzien.
Habbekrats: de kringloopwinkel die iedere dinsdagmorgen en -avond open is. Komt u een keer langs om de spullen die voor u teveel zijn, langs te brengen?
Of om eens te snuffelen tussen al die leuke en mooie spullen die wij binnen krijgen. Er is altijd wel iets bij wat u kan gebruiken.
Welkom, de koffie en thee staan voor u klaar, en natuurlijk de gezelligheid!
Heeft u vragen, bel Mariska Brinkman of Esther Stoop
Het Tasveld 11, geopend op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

ACPK

Zoals u begin dit jaar heeft kunnen lezen in de kerkbode zijn wij terug van weggeweest.
De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van financiële ondersteuning voor een nieuwe kerk.
Een ander hoofddoel van de ACPK is het stimuleren van eenheid in de gemeente.
Onze bedoeling is om ons daar meer op te gaan richten.
We hebben u ook laten weten dat het onze bedoeling is om weer een gezellige gezinsmarkt te organiseren.
Onze insteek is een voor en door de gemeente gedragen gezinsmarkt zonder inbreng van buitenaf.
U kunt denken aan een heerlijke vers-markt, onze eigen ondernemers die zich presenteren, lekker eten, leuke speelelementen voor kinderen en gezellig speuren op de rommelmarkt.
Het plannen van een datum bleek erg lastig. Er zijn dit jaar veel andere kerkelijke activiteiten gepland rondom geschikte data voor de gezinsmarkt.
We willen andere activiteiten uiteraard niet in de weg zitten en hebben daarom als ACPK besloten om de gezinsmarkt die we wilden inplannen voor dit jaar door te schuiven naar volgend jaar.
Als u alvast een leuk idee heeft en/of een bijdrage wil leveren aan deze gezellige markt, stuur dan even een mailtje naar gezinsmarkt@acpk.nl

Zendingsverkoping

Op zaterdag 13 oktober hopen we onze jaarlijkse zendingsverkoping te houden. Meer informatie volgt later.

Terugblik Evangelisatie Zomerparkdag

Het Evangelie mocht op de braderie van de Zomerparkdag weer worden verspreid. De inrichting van de kraam en flyer is samengesteld rondom het thema ‘Goed nieuws’.
Dankzij de vrijwilligers bij de kraam zijn die dag veel flyers uitgedeeld wat geregeld aanleiding gaf tot een gesprek.
In de veelal korte persoonlijke gesprekken mocht er toch soms wat ‘geproefd’ worden van de zoektocht die er bij mensen is.
Toch zien zagen we helaas veel oppervlakkigheid. Veel mensen namen de flyer aan en scanden even wat ze in handen hadden gekregen.
Wat zou het dan mooi zijn daarin een schakel te mogen zijn deze mensen de weg te wijzen tot het eeuwige leven.
Laten we hopen en bidden dat de Heere het eenvoudige middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Ook in het dagelijks leven zijn er vaak kansen om met mensen uit de directe omgeving in gesprek te komen.
Zien we deze mogelijkheden? Zijn we ‘lichtend licht’ en ‘zoutend zout’ of gaan we de confrontatie uit de weg?
Misschien wilt u meer weten hoe u zo’n gesprek zou kunnen voeren. In het folderrek bij de hoofdingang liggen verschillende boekjes of vraag ernaar bij de commissieleden.