Evangelisatiedienst 28 juni

Op 28 juni is er een Evangelisatiedienst in onze kerk, waarin ds. M. Joosse zal voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid toerustingsmaterialen mee te nemen. De opbrengst van de collecte, die tijdens deze dienst wordt gehouden, is voor het Deputaatschap voor de Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. Van harte welkom deze dienst bij te wonen.