Zendingsdag 2018

De zendingsdag vindt plaats op zaterdag 16 juni in de Evenementenhal in Gorinchem. Het thema van deze dag is ‘Uw Naam worde geheiligd’. Zendingswerk wordt gedaan tot eer van Gods Naam. Tot eer van Zijn Naam zal het zendingswerk vrucht dragen en zullen de uitverkorenen worden toegebracht, ‘uit alle geslacht en taal en volk en natie’ (Openb. 5:9). Rondom dit thema is een compleet programma samengesteld met diverse sprekers, uit Nederland en van het zendingsveld. Tijdens de pauze zijn er workshops te bezoeken. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten; een speurtocht, knutselworkshop een speelhoek met LEGO (voor meer informatie zie Paulus mei 2018, pagina 22). Ook een baby- en kindercrèche zijn aanwezig. Meer informatie over het programma voor deze dag kunt u vinden op de website www.zendingsdag.nl. Graag tot ziens op deze (gezins-)dag!

Terugblik Evangelisatie koningsdag

Het Evangelie mocht op de braderie van koningsdag weer worden verspreid, rondom het thema ‘Vind het leven’. Dankzij de vrijwilligers bij de kraam zijn die dag veel flyers en ook andere folders uitgedeeld.
Door gemeenteleden, maar ook personen uit diverse andere kerkgenootschappen, werden bemoedigingen uitgesproken. De persoonlijke gesprekken zijn redelijk oppervlakkig en vluchtig; toch is het niet aan ons wat de vrucht ervan is. Wat zou het dan mooi zijn met eenvoudige gesprekken, of zelfs beperkt tot oneliners, een schakel te mogen zijn deze mensen de weg te wijzen tot het eeuwige leven.
Uit de gesprekken die er waren blijkt wel dat het besef van een God ver te zoeken is. Veel mensen namen de flyer aan en scanden even wat ze in handen hadden gekregen. Anderen sloegen hem vriendelijk of zelfs beslist af. Sommigen zeiden ‘het leven al gevonden’ te hebben. Ingrijpend als je beseft dat het om het aanbod van genade gaat, wat kosteloos wordt aangeboden!
Laten we hopen en blijvend bidden dat de Heere het eenvoudige middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Ook in het dagelijks leven zijn er vaak veel kansen om met mensen uit de directe omgeving in gesprek te komen. Zien we deze mogelijkheden? Bidden we ook of de Heilige Geest in gesprekken wil meekomen? Misschien wilt u meer weten hoe u zo’n gesprek zou kunnen voeren. In het folderrek bij de hoofdingang liggen verschillende boekjes of vraag ernaar bij de commissie.

Moedermorgen 31 mei

Het is bijna zover… donderdag 31 mei start onze tweede moedermorgen. Fijn dat we met elkaar gaan nadenken over het thema: Bijbels opvoeden anno 2018.
Waar gaat het om in de opvoeding? Wat is volgens de Bijbel de bedoeling van mijn opvoeding?
Hoe doe je dat in 2018? Hoe zorg je dat je in de drukte van het dagelijkse leven ook echt daarmee bezig bent en blijft?
Over dergelijke vragen willen we op de moedermorgen met Andrea van Hartingsveldt-Moree en met elkaar van gedachten wisselen. Daarnaast is er ruimte voor vragen en voor uitwisseling van ervaringen.
Vanaf 9.15 uur is er de inloop met koffie/thee en om 9.30 uur hopen we te starten. Om 11.30uur zullen we de bijeenkomst afsluiten. We hopen op een leerzame, goede morgen met elkaar en zien ernaar uit u te ontmoeten. Van harte welkom! Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Nieuws thuishulp Petrakerk

Vanuit de opdracht om onze naasten lief te hebben, willen we als vrijwilligers/ gemeenteleden er zijn voor eenieder die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente.
De THP verzorgt bezoekregelingen voor ouderen en alleenstaanden, uitvoering van technische klusjes in en om het huis, hulp bij administratie, gezinsondersteuning en (zorg)vervoer.
Heeft u een hulpvraag dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren, Rianne Voorwinden (078-6816554) of Geerdine de Visser (078-6299656).

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek

We hebben steeds weer nieuwe aanwinsten in de bibliotheek. U kunt die zien via deze site, en dan naar bibliotheek en door naar catalogus.
In de carrousel draaien de nieuwste aanwinsten langs. Bij themalijsten kunt u pdf-lijsten bekijken van de laatste aanwinsten die ingevoerd zijn.
U kunt via de optie zoeken ook kijken of een boek aanwezig is. 
De kerkbibliotheek is op woensdag geopend van 13.30-15.00 uur en van 19.15-20.45 uur.
Hartelijk welkom!