Kerkdienst HTC

Op 25 januari organiseert het Hometeam een kerkdienst waarin ds. Joosse voor zal gaan. De opbrengst van de collecte is geheel bestemd voor het werk van Sjaak en Adeline. Van harte uitgenodigd.

Zendingswinkeltje

Ook in het nieuwe jaar 2018 hopen we u weer van dienst te mogen zijn met dames-, heren- en kinderlingerie van de ons bekende merken Beeren-Young, Beeren, Twentini, Startex, Max Owen enz.
Iedere woensdagavond zijn we bij de bibliotheek aanwezig en vanaf MAANDAG 5 februari iedere eerste MAANDAG in de nieuwe maand van 8.30-10.30 uur in de kerk.
We hopen u weer te mogen ontmoeten of uw bestelling telefonisch te ontvangen. Ook via e-mail zendingswinkeltje.hia@gmail.com is bestellen mogelijk.

Actie Jeugdbond #geloofwaardig

Op 1 december is de nieuwe actie van de jeugdbond gelanceerd. Elke drie jaar wordt er een grote actie georganiseerd. Deze keer is de opbrengst bedoeld voor christenen in Pakistan, Nigeria en India.

De groep JV-groep 12-jarigen gaat geld ophalen voor christenen in Pakistan. In Pakistan is 2% van de bevolking christen. Ze worden op veel terreinen gediscrimineerd. Ze werken tegen lage lonen in steenfabrieken of doen klusjes om ‘s avonds eten te kunnen kopen. Onderwijs biedt perspectief voor deze mensen! Het geld dat opgehaald wordt, gaat naar schoon drinkwater in
de sloppenwijken met christenen en naar uitbreiding van een schoolgebouw zodat de kinderen tot groep 8 op school kunnen zitten.

De groep JV +12-jarigen gaat geld ophalen voor de christenen in Nigeria. In Nigeria leven veel doven mensen. Dat komt door ziektes die we in Nederland niet kennen. Maar 2% van de doven komt in aanraking met het Evangelie waarvan 1% regelmatig naar een gemeente gaat waar gepreekt wordt voor dove mensen. Het geld dat opgehaald wordt, zal besteed worden aan opleidingen voor doven en meervoudig gehandicapte mensen en voor de mogelijkheid om ook de doven het Evangelie te kunnen brengen.

De groep JV+16/+19-jarigen gaat geld ophalen voor de christenen in India. Daar is maar 4,7% van de bevolking christen. Ze worden steeds meer verdrukt, maar ondanks dat groeien de gemeenten.
Er is veel behoefte naar mensen die het Evangelie kunnen uitleggen. Het geld wat opgehaald wordt, is bestemd voor toerusting, goed opgeleide lokale mensen en het ontwikkelen van betrouwbare boeken over de geloofsleer en catechismus.

Het geld zal bij elkaar worden gebracht d.m.v. acties. Daar zal de komende tijd meer informatie over verschijnen in de kerkbode.
Het doel van de actie is niet alleen het geld maar ook bezinning en gemeente-zijn.