Habbekrats zoekt!!

Habbekrats zoekt opslag voor meubels:
Habbekrats is dringend op zoek naar goede, droge opslag voor haar meubels. Wie heeft er voor ons een goede loods of andere ruimte over? Of heeft voor ons een goede tip, waar wij evt. eens
zouden kunnen navragen. Habbekrats wil het liefst zoveel mogelijk geld doneren naar het goede doel, daarom zijn wij op zoek naar een voor ons betaalbare locatie.

Habbekrats op zoek naar mooie kleding:
Helaas moeten wij steeds meer nee verkopen op de vraag van klanten naar goede kleding. Daarom komen wij toch weer met de vraag, heeft u kleding over? Breng die dan naar ons, de mooie opbrengst daarvan gaat naar prachtige doelen. En… wij maken er veel mensen blij mee.

Nine Lessons and Carols

Het jongerenkoor Sjalom zal weer een tweetal kerstuitvoeringen organiseren, waarvan de opbrengst naar Leren Leven zal gaan. Op 15 december zal een Nine Lessons and Carols worden uitgevoerd in de Trinitatiskapel te Dordrecht (Vriesestraat 22), waar na afloop een hapje en een drankje wordt aangeboden. De entree van dit concert bedraagt €2,50 en je dient je voor dit concert aan te melden via www.leren-leven.com/activiteiten. Ds. Verweij zal deze avond de meditatie verzorgen. Op 23 december zal een Nine Lessons and Carols worden uitgevoerd in de dorpskerk van Barendrecht (Kerkstraat 146). Ouderling Van Groningen verzorgt deze avond een meditatie. Beide avonden vangen aan om 19.45 uur.

Ouderenmaaltijd

Nog een korte herinnering aan de ouderenmaaltijd van donderdag 23 november. Inloop vanaf 15.30 uur. Hartelijk welkom!

Hulp gevraagd!

1. We zijn blij met een enthousiast team vrijwilligers om de kerk schoon te houden. Wegens verschillende afmeldingen kunnen we nog extra mensen gebruiken. Wie wil ons op donderdagmorgen komen versterken? U/jij bent maar 2x per jaar aan de beurt, van 8.45 tot 11.45uur. En… gezellig koffie drinken hoort er altijd bij hoor!
2. Omdat de verlichting in de kerkzaal vervangen moet worden zoek ik nog twee mannelijke vrijwilligers die op twee nader in te vullen dagen kunnen helpen met het op -en afbreken van een rolsteiger, en het vervangen van de verlichting.
3. Wie wil zich inzetten om het straatwerk waar de fietsen geparkeerd staan met een hogedrukspuit schoon te spuiten?
Graag aanmelden bij de koster, ph.hobbel@gergemhia.nl

Contactpersoon voor zorg aan mensen met een beperking

In onze gemeente zijn er diverse gezinnen waarin zorg is rondom een gezinslid met een beperking. Vanuit onze gemeenten kan er veel ondersteuning worden geboden door de vereniging ‘Helpende Handen’, de activiteiten die zij (voor de leden van de vereniging) organiseren zijn velerlei; er worden ouderavonden of andere informatieavonden gehouden, en zijn contactgroepen (het zogenaamde ‘lotgenotencontact’), er kan ook persoonlijk advies en ondersteuning worden gegeven.
Om de verbinding tussen ‘Helpende Handen’ en de plaatselijke gemeente te vergroten, zijn er in veel gemeenten contactpersonen. In onze gemeente is mevr. J. van Golen-de Heer (Boskamp) dit al lange tijd. Recent is ook mevr. P.A. Ridders-den Hartog (Emmasingel) contactpersoon geworden. Samen willen ze graag voor de betreffende gemeenteleden een aanspreekpunt zijn om mee te leven en advies te geven over de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning/ advies te krijgen in de betreffende situatie. Er is ook meer informatie te vinden op www.helpendehanden.nl.